Privacybeleid

MovingJack.com is het onderwerp van deze privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe en waarom we persoonlijke informatie kunnen verzamelen, bewaren, gebruiken en/of delen (of "verwerken") wanneer u MovingJack.com, onze website of een van onze websites die naar deze privacyverklaring linken. 

Vragen of zorgen? U kunt uw privacyrechten en -opties beter begrijpen door deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Gebruik onze diensten niet als u het niet eens bent met onze regels en procedures. Stuur me een e-mail op deze pagina voor vragen.

Inhoudsopgave

WAT VERZAMELEN WE?

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonsgegevens die u hebt verstrekt. Uw interacties met ons en de Services, uw beslissingen en de goederen en functies die u gebruikt, hebben allemaal invloed op de persoonlijke informatie die we verzamelen. Het volgende is een lijst van de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen:

 • namen

 • e-mailadressen

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie automatisch verzameld

In het kort: Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

Wanneer u de Services opent, gebruikt of navigeert, verzamelen we automatisch bepaalde informatie. Uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, voorkeurstaal, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie kan in deze informatie worden opgenomen, ook al is dit niet het geval u specifiek identificeren (zoals uw naam of contactgegevens). Deze gegevens zijn grotendeels vereist voor interne analyse en rapportage, en om de veiligheid en functionaliteit van onze Services te waarborgen.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. 

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Services, waaronder:

   • Om feedback te vragen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om feedback te vragen en contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Services.

   • Om u marketing- en promotionele berichten te sturen. We kunnen de persoonlijke informatie die u ons toestuurt verwerken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails. 

   • Om gerichte advertenties aan u te leveren. We kunnen uw informatie verwerken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses, locatie en meer.

   • Om onze Services te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken als onderdeel van onze inspanningen om onze Services veilig en beveiligd te houden, inclusief het monitoren en voorkomen van fraude.

   • Om gebruikstrends te identificeren. We kunnen informatie verwerken over hoe u onze Services gebruikt om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren.

   • Om de effectiviteit van onze marketing- en promotiecampagnes te bepalen. We kunnen uw informatie verwerken om beter te begrijpen hoe we marketing- en promotiecampagnes kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn.

   • Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.

  OP WELKE RECHTSGRONDSLAGEN VERTROUWEN WIJ UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

  Om het kort te zeggen: We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een legitieme basis hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten of om onze legitieme zakelijke aandacht na te streven.

  Als u zich in de EU of het VK bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

   • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (dwz toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de mailinglijst.

   • Gerechtvaardigde belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen en deze belangen wegen niet op tegen uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken voor een aantal van de doeleinden die worden beschreven om:
   • Stuur gebruikers informatie over speciale aanbiedingen en kortingen op onze producten en diensten
   • Ontwikkel en toon gepersonaliseerde en relevante advertentie-inhoud voor onze gebruikers
   • Analyseer hoe onze Services worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren om gebruikers te betrekken en te behouden
   • Steun onze marketingactiviteiten
   • Problemen diagnosticeren en/of frauduleuze activiteiten voorkomen
   • Begrijpen hoe onze gebruikers onze producten en diensten gebruiken, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren
   • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw informatie vrij te geven als bewijs in rechtszaken waarin we zijn betrokken.
   • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

   Als u zich in Canada bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

   We kunnen uw informatie verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (dwz uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (dwz impliciete toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

   In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk zijn toegestaan om uw informatie zonder uw toestemming te verwerken, waaronder bijvoorbeeld:

    • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een persoon is en toestemming niet tijdig kan worden verkregen
    • Voor onderzoeken en fraudedetectie en -preventie
    • Voor zakelijke transacties mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan
    • Als het is opgenomen in een getuigenverklaring en de verzameling nodig is om een verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
    • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en het communiceren met nabestaanden
    • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik
    • Als redelijkerwijs kan worden verwacht dat het verzamelen en gebruiken met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en het verzamelen redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
    • Als openbaarmaking vereist is om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot de overlegging van documenten
    • Als het is geproduceerd door een persoon tijdens zijn werk, bedrijf of beroep en de verzameling consistent is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
    • Als de verzameling uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden is
    • Als de informatie openbaar beschikbaar is en wordt gespecificeerd door de regelgeving

    GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

    In het kort: We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

    We kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om informatie te verkrijgen of op te slaan (zoals webbakens en pixels). De details over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

    HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

    In een notendop: Tenzij anders vereist door de wet, bewaren we uw informatie zo lang als nodig is om de doelen te bereiken die in deze privacyverklaring worden gespecificeerd. 

    Tenzij een langere bewaartijd nodig is of wettelijk is toegestaan, bewaren we uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de redenen die in deze privacyverklaring worden uiteengezet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer dan 90 dagen bewaren voor enig doel dat in deze kennisgeving wordt beschreven. 

    Als we uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor legitieme zakelijke doeleinden, zullen we deze verwijderen of anoniem maken. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als de gegevens nog aanwezig zijn in back-uparchieven), zullen we andere passende maatregelen nemen om uw privacy te waarborgen.

    HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

    In het kort: Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

    We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische transmissie via internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100%-veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

    WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

    In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens geven. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

    In sommige regio's (zoals de EER, het VK en Canada) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte.

    We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

    Als u zich in de EER of het VK bevindt en denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

    Als u zich in Zwitserland bevindt, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

    Uw toestemming intrekken: Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, wat uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte.

    Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, en ook niet, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

    Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie: Als u zich wilt afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie, klikt u op de afmeldlink in de e-mails die we u sturen.

    Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op ons Dienstenbezoek http://www.aboutads.info/choices/

    Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen via contact@moving-jack.com

    BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

    U kunt de Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling inschakelen in de meeste webbrowsers, sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties om aan te geven dat u liever niet wilt dat informatie over uw online browse-activiteit wordt bijgehouden en verzameld . Er is momenteel geen gevestigde gemeenschappelijke technische standaard voor het identificeren en gebruiken van DNT-signalen. Als gevolg hiervan reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander systeem dat automatisch uw voorkeur doorgeeft om niet online gevolgd te worden. In het geval dat er later een online volgstandaard wordt aangenomen waaraan we ons moeten houden, zullen we deze privacyverklaring bijwerken met informatie over die praktijk.

    HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

    In het kort: Ja, als u inwoner bent van Californië, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

    De "Shine The Light"-wet, ook bekend als sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, geeft onze gebruikers die in Californië wonen het recht om één keer per jaar en zonder kosten van ons details op te vragen en te verkrijgen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het voorgaande kalenderjaar. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, verzoeken wij u vriendelijk uw verzoek schriftelijk naar ons te sturen op het onderstaande adres.

    U hebt het recht om de verwijdering te vragen van ongewenste informatie die u publiekelijk publiceert op de Services als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij de Services hebt. Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens, geef het e-mailadres op dat aan uw account is gekoppeld en verklaar dat u een inwoner van Californië bent om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen. Hoewel we stappen zullen ondernemen om te voorkomen dat de gegevens openbaar worden gemaakt op de Services, moet u er rekening mee houden dat ze mogelijk niet geheel of volledig worden gewist van al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

    CCPA-privacyverklaring

    De California Code of Regulations definieert een "ingezetene" als:

    (1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor andere dan tijdelijke of voorbijgaande doeleinden en

    (2) elke persoon die gedomicilieerd is in de staat Californië en die zich voor een tijdelijk of tijdelijk doel buiten de staat Californië bevindt

    Alle andere personen worden gedefinieerd als "niet-ingezetenen".

    Als deze definitie van "inwoner" op u van toepassing is, moeten we ons houden aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

    Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen we?

    We hebben in de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

    CategorieVoorbeeldenVerzameld
    A. IdentificatiegegevensContactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoon- of mobiel contactnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam NEE
    B. Categorieën van persoonlijke informatie vermeld in het California Customer Records-statuutNaam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie NEE
    C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgevingGeslacht en geboortedatum NEE
    D. Commerciële informatieTransactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële details en betalingsinformatie NEE
    E. Biometrische informatieVingerafdrukken en stemafdrukken NEE
    F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteitBrowsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties NEE
    G. GeolocatiegegevensApparaat locatie NEE
    H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatieAfbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen gemaakt in verband met onze bedrijfsactiviteiten NEE
    I. Beroeps- of werkgerelateerde informatieZakelijke contactgegevens om u onze Diensten op zakelijk niveau of functietitel, werkverleden en beroepskwalificaties aan te bieden als u bij ons solliciteert NEE
    J. OnderwijsinformatieStudentendossiers en directory-informatie NEE
    K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatieGevolgtrekkingen getrokken uit de hierboven vermelde verzamelde persoonlijke informatie om een profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon NEE

    We kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën door gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in de context van:

      • Hulp ontvangen via onze klantenservicekanalen;

      • Deelname aan klantonderzoeken of prijsvragen; En

      • Vergemakkelijking van de levering van onze Diensten en om te reageren op uw vragen.

     Deze privacyverklaring bevat meer informatie over onze methoden voor het verzamelen en delen van gegevens. 

     U kunt ons bereiken via contact@moving-jack.com.

     Als u een gemachtigde agent gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, behouden wij ons het recht voor om uw verzoek af te wijzen als de agent geen documentatie verstrekt waaruit blijkt dat hij bevoegd is om namens u op te treden.

     We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan onze dienstverleners op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

     We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het "verkopen" van uw persoonlijke gegevens.

     MovingJack.com heeft in de voorgaande twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie aan derden bekendgemaakt of verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden. MovingJack.com zal in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen.

     U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde wettelijk toegestane uitzonderingen, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere klant van zijn of haar recht op vrije meningsuiting, onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, of enige verwerking die nodig kan zijn om ons te beschermen tegen onwettige activiteiten, als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen we dat doen.

     Afhankelijk van de omstandigheden heeft u het recht om te weten:

     Of we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken; 

     De categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen; 

     Het gebruik waarvoor de persoonlijke informatie wordt gebruikt; 

     Of we uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen; 

     De categorieën persoonlijke informatie die we hebben verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden; 

     De categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden; 

     En de zakelijke of andere doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie is verkocht of openbaar gemaakt.

     In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd als reactie op een verzoek van een consument of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een verzoek van een consument te verifiëren.

     Recht op non-discriminatie voor de uitoefening van de privacyrechten van een consument

     We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

     Verificatie proces

     Om te bevestigen dat u dezelfde persoon bent over wie we de informatie in ons systeem hebben, moeten we uw identificatie bevestigen na ontvangst van uw verzoek. We moeten u om informatie vragen als onderdeel van onze verificatie-inspanningen, zodat we deze kunnen vergelijken met de gegevens die u ons al heeft gegeven. Op basis van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld om specifieke informatie vragen, zodat we deze kunnen vergelijken met de gegevens die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een contactmethode (zoals telefoon of e-mail) die u ons eerder heeft gegeven. Afhankelijk van de situatie kunnen we ook aanvullende verificatietechnieken gebruiken.

     We zullen uw identiteit of recht om het verzoek te doen alleen bevestigen met behulp van de persoonlijke informatie die u in uw verzoek verstrekt. Voor zover mogelijk zullen wij u ter verificatie niet om nadere informatie vragen. Als we uw identiteit echter niet kunnen bevestigen met de gegevens die we momenteel bewaren, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om redenen van veiligheid of fraudepreventie. Zodra we klaar zijn met je verificatie, zullen we alle aanvullende informatie die je mogelijk hebt verstrekt, verwijderen.

      U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

      Als uw persoonlijke gegevens onjuist of niet langer nodig zijn

       U kunt verzoeken deze te laten corrigeren of de verwerking ervan te laten beperken. 

        U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen in overeenstemming met de CCPA. Als een gemachtigde agent geen bewijs levert van zijn wettelijke bevoegdheid om namens u te werken in overeenstemming met de CCPA, kunnen we zijn verzoek afwijzen. 

         U kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens in de toekomst niet aan derden worden verkocht. We zullen reageren op een opt-outverzoek zodra dit praktisch mogelijk is, maar niet later dan vijftien (15) dagen na ontvangst van het verzoek.

         Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op contact@moving-jack.com, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document.

         Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.

         GEVEN WE DEZE KENNISGEVING BIJWERKEN?

         In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

         Deze privacyverklaring kan af en toe worden bijgewerkt. Een nieuwe "Herziene" datum zal worden gebruikt om de herziene versie te identificeren, en deze wordt van kracht zodra deze beschikbaar is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, laten we u dit weten door een openbare kennisgeving van de wijzigingen te publiceren of door u een persoonlijk bericht te sturen. Om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen; we raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

         HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

         Als u vragen of opmerkingen heeft over dit bericht, kunt u ons een e-mail sturen via het contactformulier op  deze pagina.